Учасник спільної розробки

Руслан Юрьевич Йот

Руслан Юрьевич Йот

1 Рівень підтримки пропозицій користувача6 Пропозицій

Всі пропозиції учасника

Проект Суспільного Договору

3. Способи руху

Цим Договором ми визначаємо модель суспільного устрою, якого ми прагнемо:

 • запровадити відкриті механізми реалізації нашого суверенітету над спільним майбутнім;
 • створити інститути стратегування для пошуку оптимальних шляхів до спільної мети;
 • відновити територіальну цілісність України, зокрема як основу для співволодіння спільним надбанням;
 • конституювати різноманіття у особистих та суспільних відносинах, економіці, політиці та інших сферах співжиття громадян;
 • поступово перейти від представницької демократії до прямої демократії та безпосереднього самоуправління у громадах та Республіці;
 • надати перевагу договірним стосункам між усіма учасниками суспільних відносин;
 • встановити громадський контроль за республіканськими інститутами і корпораціями;
 • встановити жорсткий контроль за монополіями в Республіці та знищити олігархію;
 • створити прозорі механізми управління спільним надбанням;
 • створити передумови для єдиного механізму отримання кожним громадянином на договірній основі рівної частки доходів від використання – спільного надбання, а саме: економічні, інституційні, інформаційні, освітні;
 • запровадити систему компетентісного управління та єдину процедуру отримання публічних посад, яка буде включати моральний і професійний цензи та жеребкування;
 • невідворотності покарання та відсутності терміну давності за злочини проти людини, суспільства і спільного.
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

Перший крок

 • прийняття Конституції нової Республіки, інвентаризація та впорядкування нашого надбання, що включає приватну власність та спільне надбання, а також створення умов для переходу до співволодіння та співуправління цим надбанням прозорим договірним чином.
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

Громади як договірні спільноти є основою самоврядування - місцевого та екстериторіального. Громадяни здійснюють громадський контроль за діяльністю органів влади та інституцій.

0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

1.4

Цим Суспільним Договором ми проголошуємо, що кожний громадянин Республіки Україна є співвласником українського спільного надбання.

Українське спільне надбання – це:

 • Природні ресурси, що зараз знаходяться у комунальній та державній власності (земля та її надра, корисні копалини, ліси, вода, повітряний простір) в межах країни Україна;
 • Індустріальні та інфраструктурні об’єкти, що зараз знаходяться у комунальній та державній власності ;
 • Всі інші рухомі та нерухомі об’єкти, що зараз знаходяться у комунальній та державній власності ;
 • Інтелектуальна власність, що зараз знаходяться у комунальній та державній власності ;
 • Культурна, історична та будь-яка інша спадщина, що належить Україні.

Все, крім приватної власності, розмiри якоi не можуть перевищувати деякi цифри,є предметом нашого спільного співволодіння, і кожний громадянин – учасник цього Договору має право прямого співуправління цим спільним надбанням.

Необходимо ограничение для существующих на данный момент частных владений, которые являются предметом общественной собственности.
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

Отже, цей акт має найвищу юридичну силу в Україні, вищу ніж будь-які інші акти — міжнародні нормативні акти, Конституція України, українські закони, підзаконні акти, крім випадків визначених самим Суспільним Договором, мета якiх внесення змін до нього або його скасування.

Уточнення
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

Українські громадяни, спираючись на Декларацію гідності, через цей Суспільний Договір здійснюють Установчу владу. Відтак, за своєю юридичною природою Суспiльний Договiр,це — Установчий Акт, що спирається безпосередньо на принципи права, а не на норми закону..

Потому что в первом предложении упоминаются два различных акта и необходимо уточнить о каком акте идет речь во втором предложении.
1 Вподобання