Учасник спільної розробки

Игорь Борисович

Игорь Борисович

3 Рівень підтримки пропозицій користувача8 Пропозицій

Всі пропозиції учасника

Проект Суспільного Договору

3. Способи руху

Цим Договором ми визначаємо модель суспільного устрою, якого ми прагнемо:

 • запровадити відкриті механізми реалізації нашого суверенітету над спільним майбутнім;
 • створити інститути стратегування для пошуку оптимальних шляхів до спільної мети;
 • відновити територіальну цілісність України, зокрема як основу для співволодіння спільним надбанням;
 • конституювати різноманіття у особистих та суспільних відносинах, економіці, політиці та інших сферах співжиття громадян;
 • поступово перейти від представницької демократії до прямої демократії та безпосереднього самоуправління у громадах та Республіці;
 • надати перевагу договірним стосункам між усіма учасниками суспільних відносин;
 • встановити громадський контроль за республіканськими інститутами і корпораціями;
 • встановити жорсткий контроль за монополіями в Республіці та знищити олігархію;
 • створити прозорі механізми управління спільним надбанням;
 • створити передумови для єдиного механізму отримання в перспективі кожним громадянином на договірній основі рівної частки доходів від використання – спільного надбання, а саме: економічні, інституційні, інформаційні, освітні;
 • запровадити систему компетентного управління та єдину процедуру отримання публічних посад, яка буде включати моральний і професійний цензи та жеребкування, ` в тому числі жорстка перевірка з використанням сучасних технологічних засобів;
Доповнення: " * запровадити систему компетентного управління та єдину процедуру отримання публічних посад, яка буде включати моральний і професійний цензи та жеребкування, в тому числі жорстка перевірка з використанням сучасних технологічних засобів;"
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

Громади як договірні спільноти є основою самоврядування - місцевого та екстериторіального Громадяни здійснюють громадський і політичнийконтроль за діяльністю органів влади та інституцій.

"Громадяни здійснюють громадський і політичний контроль за діяльністю органів влади та інституцій." ==== Громадяни повинні не тільки обирати, а й відкликати (висловлювати недовіру). Пропоную включити слово "політичний".
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

1.1.

Ми, учасники цього Суспільного Договору, об’єднуємо свої зусилля задля досягнення спільної мети – повної та гідної самореалізації кожного у суверенному Ладі в гармонії з суспільством, Людством та Природою.

Основою для досягнення спільної мети є:

 • спільне володіння та спільне управління усім спільним надбанням: республіканською власністю, надрами, водним і повітряним простором, об'єктами інфраструктури;
 ```* підтримка екосистеми через гармонійну взаємодію людини, суспільства і природи;
 * збереження та розвиток суспільного спадку: мови, культури, традицій;
 * індивідуальні таланти та енергія учасників договору.
Необхідно включити громади України як власника своїх земель і природних ресурсів.
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

"...СПІВУПРАВЛІННЯ СПІЛЬНИМ НАДБАННЯМ, СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА ЯК ДОГОВІРНОЇ СПІЛЬНОТИ ТА ВИЗНАЄТЬСЯ ПЕРЕВАГА ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН НАД ІНШИМИ ВІДНОСИНАМИ."

"Продовжуючи історичні традиції самостійної України і зокрема правової дії, вчинене Актом проголошення незалежності України в 1991 році, ми в межах країни-держави Україна, створюємо Республіку Україна, яка в подальшомурозглядає державу, як спосіб управління, в усьомущо відбувається від Республіки."

За смисловому значенню і лінгвістичні обороти.
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

1.3.

Республіка засновується на таких принципах:

 • Усвідомлення того, що ми різні і можемо жити по-різному.
 • Свідома відмова від насадження власноїволі однієї людини іншій, яка прийняла на себе такі ж зобов’язання та дотримується їх.
 • Свідоме визнання того, що ми бачимо сенс жити разом.
 • Свідоме прийняття умов Суспільного Договору, Конституції та договорів, які на них базуються.
 • Спільний захист кожного учасника Суспільного Договору від насадження волі іншими.
смысл - сенс
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

З того, що найвищу юридичну силу має Акт договірний за своєю природою, що його метою є заснування договірної спільності – Республіки, що основним засобом його реалізації є договірні спільноти і окремі громадяни України,органічно витікає пріоритет договірних відносин над усіма іншими.

Саме тому, що громадяни України голосують на референдумі за прийняття нової Конституції.
2 Вподобання

Проект Суспільного Договору

Намір ініціаторів Суспільного Договору — заснування Республіки, як спільної справи, договірної спільності. Це є принцип включення чи відхилення конкретних правових сюжетів до його тексту.

Принцип це основне начало, на якому побудовано що небудь. - Словник Ушакова.
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

Українські громадяни, спираючись на Декларацію гідності, через цей Суспільний Договір здійснюють Установчу владу. Відтак, за своєю юридичною природою, це — Установчий Акт, що спирається безпосередньо на принципи права і справедливості,а не на норми закону..

Справедливість, як норма принципу, закладена навіть у Конституції США.
1 Вподобання