Учасник спільної розробки

Anton Podlutskyi

Anton Podlutskyi

0 Рівень підтримки пропозицій користувача5 Пропозицій

Всі пропозиції учасника

Проект Суспільного Договору

Другий крок

 • входження у співволодіння спільним надбанням та заснування механізмів співуправління цим надбанням на договірній основі. Кожен громадянин Республіки має право на рівну з іншими громадянами України грошову частку доходів від використання спільного надбання у вигляді «республіканської частки».
Запитання: як громадянин входитиме у частку власності громади, до якої він не належить? чи це буде окремо описано у відповідному Кодексі (Громадянському)?
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

Перший крок

 • прийняття Конституції нової Республіки, інвентаризація та впорядкування нашого суспільного надбання, що включає БУДЬ-ЯКУ власність та спільне надбання, а також створення умов для переходу до співволодіння та співуправління цим спільним надбанням прозорим договірним чином.
бо спільна власність (будинкова, земельна, сімейна) також має бути інвентризованою. ідеал - стовідсоткова інвентаризація всього із внесенням відповідних записів у відповідні реєстри, захищені законами та судовою (бажано прецедентною) практикою
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

1.7.

Ми домовляємося між собою про те, що реалізація Основних положень цього Договору буде здійснюватися поетапно, через кроки, що зазначені далі в цьому Договорі.

Нашими стратегічними ресурсами на цьому шляху є:

 • Інтелект та творчість;
 • ` ЗДОРОВ`Я КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА;
 • Освіта;
 • Масова співпраця;
 • Транстериторіальна мобільність;
 • Нові відносини власності, що витікають із цього Договору;
 • Нові економічні та фінансові відносини, що витікають із цього Договору.
бо здоров`я (фізичне та психічне) разом з освітою є фундаментальними умовами плідного життя та сталого розвитку громадянина, громад та Республіки
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

Громади як договірні спільноти є основою самоврядування - місцевого та екстериторіального Громадяни ФОРМУЮТЬ ВЛАДУ ТА ІНСТИТУЦІЇздійснюють безперервний контроль за діяльністю органів влади та інституцій.

бо у викладеному варіанті зберігається атомсферна прірва між владою та громадянами. саме громадяни є операторами влади, тими, хто її формує, задають правила роботи та контролюють
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

1.4

Цим Суспільним Договором ми проголошуємо, що кожний громадянин Республіки Україна є співвласником українського спільного надбання.

Українське спільне надбання – це:

 • Природні ресурси, що зараз знаходяться у комунальній та державній власності (земля та її надра, корисні копалини, ліси, вода, повітряний простір) в межах країни Україна;
 • Індустріальні та інфраструктурні об’єкти, що зараз знаходяться у комунальній та державній власності ;
 • Всі інші рухомі та нерухомі об’єкти, що зараз знаходяться у комунальній та державній власності ;
 • Інтелектуальна власність, що зараз знаходяться у комунальній та державній власності ;
 • Культурна, історична та будь-яка інша спадщина, що належить Україні.

Все, крім приватної власності, якщо її законність не оскаржена в судовому порядку, і відповідності до законодавства,є предметом нашого спільного співволодіння, і кожний громадянин – учасник цього Договору має право прямого співуправління цим спільним надбанням.

0 Вподобань