Учасник спільної розробки

Oleksandr Pustovit

Oleksandr Pustovit

0 Рівень підтримки пропозицій користувача5 Пропозицій

Всі пропозиції учасника

Проект Суспільного Договору

Суспільний Договір є динамічною творчістю української громади, а відтак може підлягати коригуванню, змінам, або скасуванню за умов загальної згоди з такою потребою.

Здається за необхідне більш чітко артикулювати те, що начебто витікає з попередніх розділів преамбули.
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

  • проведення відповідних просвітницьких та підготовчих програм, впровадження на республіканському рівні інститутів та процедур отримання кожним учасником Суспільного Договору власної частки спільного надбання після інвентаризації та аудиту суспільного надбання.
Варто було б по остаточному улагодженню тексту все ж таки перекласти його українською. І, паралельно, російською. Так краще, ніж обома одночасно у єдиному варіанті. Принаймні слово «договор» українською буде краще виглядати у формі «угода». А в тексті є ще безліч слів-покручів.
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

Третій крок

  • поширення досвіду співволодіння та співуправління у світі.
Пропоную позбавитись від «троцькізму». Цим ми начебто стверджуємо самі собі, що ми продемонструємо зараз всьому світові «как надо», чи ще й «кузькіну мать». Воно виходить якось неінтелігентно. Сподіватися можно на будь які перемоги та звитяги, але ж не все обов’язково одразу голосно артикулювати. Може краще спочатку отримати той досвід і пересвідчитись, що результат дійсно є позитивним, а зусилля були варти забруднених штанців? Ми ж вже впевнились у тому, як ми здатні здійняти світовий галас із від’ємним результатом. Бо на папері ж воно надовго залишиться… Пропоную змінити на: • поступове зменшення обсягу примусових державних сервісів до мінімально необхідного, з одночасним збільшенням долі таких сервісів, що надаються на немонопольних ринкових засадах та на договірній основі.
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР

ЦИМ СУСПІЛЬНИМ ДОГОВОРОМ МИ ПРОГОЛОШУЄМО ПЕРЕЗАСНУВАННЯ РЕСПУБЛІКИ УКРАЇНА — КРАЇНИ, ДЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ СУВЕРЕНІТЕТ НАД МАЙБУТНІМ, МАКСИМАЛЬНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ КОЖНОГО, СПІВВОЛОДІННЯ ТА СПІВУПРАВЛІННЯ СПІЛЬНИМ НАДБАННЯМ, ТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ГРОМАД ЯК ДОГОВІРНИХ СПІЛЬНОТ ТА ВИЗНАЄТЬСЯ ПЕРЕВАГА ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН НАД ІНШИМИ ВІДНОСИНАМИ.

Продовжуючи історичні традиції самостійної України та зокрема правову дію, здійснену Актом проголошення незалежності України в 1991 році, ми в межах країни-держави Україна творимо Республіку Україна, яка надалі розглядає державу як спосіб управління, що походить від Республіки.

На мій погляд вираз «суверенітет над майбутнім» є радше не дуже вдалою спробою поезії, ніж фразою з чітко визначеним та ясним для всіх сенсом. Це, схоже на еквівалент «прагнення до щастя» з американської Декларації незалежності. Але «the pursuit of Happiness» є інтуїтивно-зрозумілим. І тому воно є дійсно емоційно потужним. В той же час на ньому стоїть жирний американський знак копірайту . А от вираз «суверенітет над майбутнім», не здається ні чітко зрозумілим, ні емоційно значущим. Словосполучення, на мою думку, має науковоподібний вигляд, є через край пафосним, та із дещо перебільшеною претензією, а від того доволі кумедне. Я, звичайно, можу помилятись. Принаймні я не впевнений, що ми маємо суверенітет над такими речами. Ми не можемо конструювати своє власне майбутнє як інженери і не знаємо, яким воно буде. Ми можемо робити спроби впливу, але нам не відомо достеменно, чи вони приведуть до бажаного. Проте нам остаточно відомо, що у решті решт наше майбутнє є годувати хробаків. Про що ж ми можемо укласти угоду навкруги цього «суверенітету над майбутнім»? А чи існує така річ, як спільне майбутнє? Чи це не фікція? Більш за все воно має сенс тільки у формі «моє власне». І я не маю над ним суверенітету від природи. Слово «суверенітет» я розумію, як «повний контроль та однозначно визначену підлеглість моїм впливам». А як ще це можливо розуміти? Таким чином пропоную позбавитися того словосполучення всюди, де воно є (3 рази).
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

1.6.

Ми домовляємося між собою про те, що управління устроєм нашого спільного життя та формування середовища нашого співжиття будуть здійснюватися через самоврядування у громадах та Республіці.

Будь-яка узурпація влади буде унеможливлена. Будь-яке домінування у цьому управлінні буде унеможливлене.

0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

1.5.

Кожен учасник Суспільного Договору має гарантоване право на отримання персональної частки суспільного доходу від використання суспільного надбання. Спосіб реалізації цього права має бути закріплений у Конституції, яка буде прийнята на основі цього Договору.

Використання спільного надбання здійснюється на засадах прагматичності та поміркованості засобами вільних ринкових відносин за умови невтручання у ринкові механізми. 

Регулювання припустимо лише з метою недопущення утворення монополій, невиправданого виснаження ресурсів та запобігання невиправної шкоди оточуючому середовищу. 

Всередині стосунків у громадах, між громадами та між окремими громадянами ми визнаємо існування всього можливого різноманіття економічних відносин. 
Тому що вже вжито слово «доход», або українською «прибуток». Саме тому цілком природньо додати слова «вільні ринкові відносини»: задля рими. Бо якщо б мова йшла про перманентній збиток, то тоді і справді було б доречніше щось згадати про соціальну справедливість :)
0 Вподобань