Учасник спільної розробки

Nina Kimstach

Nina Kimstach

0 Рівень підтримки пропозицій користувача11 Пропозицій

Всі пропозиції учасника

Проект Суспільного Договору

 • повного та прозорого перепису населення України ` протягом 2019 - 2020 років;
Навряд чи можливо буде провести перепис населення до парламентських виборів, але провести його необхідно в найстисліші терміни, тобто не пізніше 2020 року.
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

3. Способи руху

Цим Договором ми визначаємо модель суспільного устрою, якого ми прагнемо:

 • запровадити відкриті механізми реалізації нашого суверенітету над спільним майбутнім, ` закріпивши ці механізми в Конституції;
 • відновити територіальну цілісність України, зокрема як основу для співволодіння спільним надбанням;
 • конституювати різноманіття у особистих та суспільних відносинах, економіці, політиці та інших сферах співжиття громадян;
 • поступово перейти від представницької демократії до прямої демократії та безпосереднього самоуправління у громадах та Республіці;
 • надати перевагу договірним стосункам між усіма учасниками суспільних відносин;
 • встановити громадський контроль за республіканськими інститутами і корпораціями;
 • встановити жорсткий контроль за монополіями в Республіці та знищити олігархію;
 • створити прозорі механізми управління спільним надбанням;
 • створити передумови для єдиного механізму отримання в перспективі кожним громадянином на договірній основі рівної частки доходів від використання – спільного надбання, а саме: економічні, інституційні, інформаційні, освітні;
 • запровадити систему компетентісного управління та єдину процедуру отримання публічних посад, яка буде включати моральний і професійний цензи та жеребкування;
 • невідворотності покарання та відсутності терміну давності за злочини проти людини, суспільства і спільного ` надбання.

0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

Другий крок

 • заснування механізмів співуправління спільним надбанням на договірній основі та входження у співволодіння ним. Кожен громадянин Республіки має право на рівну з іншими громадянами України грошову частку доходів від використання спільного надбання у вигляді «республіканської частки».
Спочатку мають бути виписані механізми, а потім - за їх умовами - входження у співволодіння
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

1.7.

Ми домовляємося між собою про те, що реалізація Основних положень цього Договору буде здійснюватися поетапно, через кроки, що зазначені далі в цьому Договорі.

Нашими стратегічними ресурсами на цьому шляху є:

 • Інтелект та творчість;
 • Ініціатива та креативність;* ` Повага до думки іншого;
 • Масова співпраця;
 • Транстериторіальна мобільність;
 • Нові відносини власності, що витікають із цього Договору;
 • Нові економічні та фінансові відносини, що витікають із цього Договору.
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

Громади як договірні спільноти є основою самоврядування - місцевого та екстериторіального. Громадяни здійснюють громадський контроль за діяльністю органів влади та інституцій.

Відсутня крапка в кінці речення.
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

1.6.

Ми домовляємося між собою про те, що управління устроєм нашого спільного життя та формування середовища нашого співжиття будуть здійснюватися через самоврядування у громадах та Республіці.

Будь-яка узурпація влади буде унеможливлена. Будь-яке домінування у цьому управлінні буде унеможливлене ` (вказати назву імперативу)

буде унеможливлене через правові норми, які будуть виписані де? Через положення Конституції? Через окремий закон? Вказати назву Документу, в якому буде закріплене унеможливленння)
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

1.4

Цим Суспільним Договором ми проголошуємо, що кожний громадянин Республіки Україна є співвласником українського спільного надбання.

Українське спільне надбання – це:

 • Природні ресурси, що зараз знаходяться у комунальній та державній власності (земля та її надра, корисні копалини, ліси, вода та водойми,повітряний простір) в межах країни Україна;
 • Всі інші рухомі та нерухомі об’єкти, що зараз знаходяться у комунальній та державній власності ;
 • Інтелектуальна власність, що зараз знаходяться у комунальній та державній власності ;
 • Культурна, історична та будь-яка інша спадщина, що належить Україні.

Все, крім приватної власності, є предметом нашого спільного співволодіння, і кожний громадянин – учасник цього Договору має право прямого співуправління цим спільним надбанням.

Через чисельні випадки незаконного заволодіння землею в останні роки, земля в контексті СД має зазначитись окремим акцентом.
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

1.3.

Республіка засновується на таких принципах:

 • Усвідомлення того, що ми різні і можемо жити по-різному, ` якщо не порушуємо права інших.
 • Свідоме визнання того, що ми бачимо сенс жити разом.
 • Свідоме прийняття умов Суспільного Договору, Конституції, договорівта норм права,які на них базуються.
 • Спільний захист кожного учасника Суспільного Договору від насадження волі іншими
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

1.2.

Цим Суспільним Договором ми проголошуємо встановлення нової Республіки Україна

– країни, де здійснюється суверенітет над майбутнім, бережливе ставлення до Історії країни,творення та розвиток громад як договірних спільнот та перевага договірних відносин над іншими відносинами.

0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

1.1.

Ми, учасники цього Суспільного Договору, об’єднуємо свої зусилля задля досягнення спільної мети – повної та гідної самореалізації кожного у суверенному Ладі в гармонії з суспільством, Людством та Природою.

Основою для досягнення спільної мети є:

 • спільне володіння та спільне управління усім спільним надбанням: республіканською власністю, землею та лісовими ресурсами,надрами, водним і повітряним простором, об'єктами інфраструктури;
 • підтримка екосистеми через гармонійну взаємодію людини, суспільства і природи;
 • збереження та розвиток суспільного спадку: мови, культури, традицій;
 • індивідуальні таланти та енергія учасників договору.
Лісові ресурси, які наразі швидко скорочуються, мають бути зазначені, як окремий загальнореспубліканський ресурс
0 Вподобань

Проект Суспільного Договору

«Суспільний Договір» є власною назвою Установчого Акту, яка на думку його ініціаторів найточніше виражає його сутність: Договірну природу запровадження нових суспільних відносин. Таким чином, «Суспільний Договір» не є договором у сенсі будь-якого галузевого права: цивільного, публічного, господарського тощо, ` а являється власне Установчим Актом, який має найвищу юридичну силу в Україні.

0 Вподобань