• повний і неупереджений аудит всіх державних рішень з моменту набуття Україною незалежності, які мають відношення до розподілу суспільного надбання у будь-якій формі; випадки, в яких будуть виявлені ознаки недоброчесності, будуть розглянуті судом;

31 Підтримано0 Поправок